Groothandel in reinigingsproducten
Ma-Vrij: 08:00 - 17:00

Cleanweb is het enige middel in Nederland met de status reinigingsproduct, afgegeven door de Inpectie Leefomgeving en Transport (ILT), om insecten verontreiniging te voorkomen/verhelpen.

Wij hebben hiervan uiteraard op aanvraag een afschrift van.

Cleanweb is dus geen biocide.

Biociden 

Wat het zijn, wanneer ze worden toegelaten.

Op deze pagina vindt u wat uitleg over biociden zelf en het verschil tussen biociden en een reinigingsmiddel.

Wat zijn biociden?

Biociden zijn letterlijk dodelijke stoffen (bios betekent ‘leven’, cide ‘doder’). Het zijn bestrijdingsmiddelen (stoffen of mengsels) met als doel schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Een product dat aangeeft dat het als doel heeft het afweren of weren van bijvoorbeeld spinnen is dus een biocide en heeft een toelatingsnummer nodig. Word dat product verkocht zonder toelatingsnummer is dat strafbaar voor de verkoper.

Er is op dit moment geen middel waarmee je zonder spuitlicentie spinnen mag bestrijden buiten en binnen de woning. De middelen die nu worden aangeboden en pretenderen legaal te zijn, hebben de status van een biocide en zijn illegaal omdat ze geen toelatingsnummer hebben.

Dit product is reeds bekend bij de handhavende instantie en hier word reeds op gehandhaafd en geprocedeerd.

Dat betekend ook dat alle bedrijven die als dienst: spinnenbestrijding of spinnenwering aanbieden in overtreding raken. Dit om de simpele reden dat er geen producten zijn toegelaten om spinnen te weren. Spinnen bestrijden buiten de woning is al  langere tijd verboden. De groothandels/winkels of webshops die dit product verkopen lopen het risico straks hun voorraad te verliezen en dubbele een boete a 4000 euro te krijgen voor het aanprijzen en voorhanden hebben van een niet toegelaten biocide.

Omdat de overlast die toch aanwezig van de vervuiling van spinnen en insecten op te lossen, hebben wij gezocht naar een alternatief.

In overleg met de handhavende instantie op dit gebied, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (voormalig VROM inspectie) hebben wij overlegd hoe we toch een oplossing kunnen vinden.

De oplossing hebben we in overleg met de (ILT) gevonden in een reinigingsproduct genaamd “Cleanweb”waarmee we de ondergrond reinigen en beschermen tegen vernieuwde aanhechting van tijdelijke atmosferische vervuiling zoals bijvoorbeeld insectenvervuiling. Hierbij de gedachte dat er niet bestreden hoeft te worden als de ondergrond schoon blijft. Ons product “Cleanweb” heeft dus de officiële status als reinigingsproduct in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierbij de noot dat hoe het product word verkocht en aangeprezen bepaald of het een reiniging product blijft. In reclame uitingen of op websites mag het product dus niet worden verkocht als spinnenwering middel of spinnenbestrijding middel. Door verkeerde reclame uiting, of aanprijzing word het dan alsnog een biocide.

De ILT zal alle verkooppunten en bedrijven inspecteren die producten verkopen of diensten aanbieden die te maken hebben met spinnen bestrijden, niet zijnde gecertificeerde ongediertebestrijders.

Straf- en herstelsancties

De ILT kan iemand die een bepaling uit de Wgb overtreedt een bestuurlijke boete opleggen. In de Rgb staan standaardboetebedragen vermeld. Voor de handel in en het gebruik van niet-toegelaten biociden legt de ILT bijvoorbeeld een boete op van € 2500,00. Bij overtreding van de Wgb kan ook worden overgegaan tot strafvervolging. De ILT is ook bevoegd een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.

Ook is het bekend dat er nog veel bedrijven (of niet bestaande bedrijven) met landbouwgif spuiten en daarbij aan de klant vertellen dat het een biologische product is. Dit landbouw gif is levens gevaarlijk voor mensen, voor baby’s en kinderen extra gevaarlijk. Dit gif mag alleen worden toegepast in beschermende omgeving en met beschermende kleding door gecertificeerd opgeleide mensen. Een aantal bedrijven heeft al de aandacht van het ILT. Meldingen van illegale spuiters kunnen anoniem worden doorgegeven via meld misdaad anoniem via 0800-7000 of via het meldingsformulier op de website van het ILT

Voor het melden aan de ILT:      //www.ilent.nl/contact/melden/

Wij willen u als distributeur van ons nieuwe product graag adviseren hoe u de teksten op uw huidige website en in reclame folders kunt aanpassen zodat zij voldoen aan de eisen die straks gesteld worden.

Spinnenbestrijding of spinnenwering binnen en buiten de woning mag door een niet gecertificeerd ongediertebestrijder niet meer als dienst worden aangeboden. U moet de dienst als schoonmaak bedrijf aanbieden als:  

Specialist in het voorkomen en vrijhouden van insecten vervuiling, zoals bijvoorbeeld webben en andere vervuiling.

Als je als bedrijf toch dienst spinnenbestrijding of wering gaat aanbieden, word het reinigingsproduct alsnog een biocide en dan kun je een hoge boete riskeren. Dan spuit je met een biocide zonder vakbekwaamheidsdiploma.

Ar-La Services heeft vanaf 2005 aan de voet gestaan met de ontwikkeling en op de markt brengen van een legaal product, hierdoor hebben wij alle kennis opgedaan. Wij zullen u gaande weg op de hoogte houden van wet en regelgeving. Mocht u vragen kunt u ons altijd benaderen.

Hieronder de beslisboom wat de wetgever hanteert om te beslissen of het een reinigingsmiddel of biocide is.

beslisboom

 

 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd bellen of mailen.

Arjan Landzaat

Eigenaar Ar-La Cleaning Products BV.

info@arlaservices.nl

06-51081247