Groothandel in reinigingsproducten
Ma-Vrij: 08:00 - 17:00

Wij zijn Ar-La Cleaning Products

Ar-La Services is in 2005 opgericht in de persoon van Arjan Landzaat, met de verkoop/distributie van Antispin, dit product was destijds afkomstig van OGB Volendam in de persoon van Dick Hansen, de toenmalige eigenaar van OGB Volendam. OGB Volendam had de verkooprechten van Insectguard binnen Nederland. In eerste instantie verkocht Ar-La Services het product Insectguard onder private label als “AntiSpin”.

flessen

De fabrikant van Insectguard en dus ook Anti Spin was Vossen Laboratories uit Weert. Insectguard was het eerste product op de Nederlandse markt bedoeld om de overlast door spinnen te beperken door spinnen te weren. In 2012 verkocht OGB Volendam de verkooprechten van het product aan de firma Idétrading General Supplies gevestigd te Dordrecht. Dit betekende dat Ar-La Services haar product onder private label vanaf dat moment inkocht via Idétrading. Destijds werden er aanpassingen gedaan aan het etiket. Gedurende de periode werden er al snel strenge regels aan het product verbonden door het toenmalige ministerie van VROM, tegenwoordig Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het CTGB (college toelating gewasbescherming en biocide) . Het product kwam terecht in het gedifferentieerd handhavingsbeleid biocide, dit was een tussenperiode van 3 jaar waarin het product Insectguard een soort gedoogstatus kreeg van het CTGB (college toelating gewasbescherming en biocide), in afwachting van het toelatingsnummer met de daarbij behorende status. Dit handhavingsbeleid voor het product eindigde medio begin 2015 waarna het product een toelatingsnummer zou moeten hebben.

In de periode waarin het product binnen het gedifferentieerd handhavingsbeleid viel heeft Ar-La Services en haar medewerkers medewerking verleend aan Vossen Laboratories om het toelatingsnummer te verkrijgen. Tevens hebben wij getracht door onze praktijkervaringen het product te verbeteren.

Door de inspanningen verricht door Ar-La Services werd het product AntiSpin een begrip en had Ar-La Services inmiddels een groot en select netwerk van verkooppunten binnen Nederland gecreëerd. Medio begin 2015 verliep het gedifferentieerde handhavingsbeleid voor het product Insectguard en dus ook voor AntiSpin. De fabrikant Vossen Laboratories heeft de aanvraag voor een toelatingsnummer medio 2015 echter teruggetrokken. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het product Insectguard en AntiSpin. Het product werd van gedoogd een biocide zonder toelatingsnummer en dus illegaal en strafbaar om te verkopen of te verhandelen. Deze ontwikkeling is echter nooit gecommuniceerd vanuit Idétrading richting Ar-La Services. Hierdoor bleeft Ar-La Services in het ongewis over de status van het product. Ar-La Services heeft destijds de stap genomen om het ILT om opheldering te vragen. Toen werd duidelijk dat de aanvraag aangaande het toelatingsnummer inderdaad was teruggetrokken en dat product een biocide zonder toelatingsnummer was met alle gevolgen van dien. Vanuit Idétrading General Supplies en Vossen Laboratories werd consequent beweerd dat het product toegelaten was zonder daarvoor een bewijs te leveren. Met deze kennis in het achterhoofd en de steeds verslechterende kwaliteit van het product heeft Ar-La doen besluiten om de samenwerking met Idétrading en Vossen Laboratories te stoppen.

Ar-La Services kwam in contact met de firma Cleaning Care Products International B.V. (CCP International) gevestigd in Krimpen aan de Lek. Samen met CCP International heeft Ar-La Services een geheel nieuw en innovatief product ontwikkeld om het gat te dichten dat ontstond binnen het assortiment van Ar-La Services. In tegenstelling tot het oude product is de achterliggende gedachten niet om een biocide te ontwikkelen (spinnen bestrijden/weren) maar om o.a. de vervuiling die ontstaat door bijvoorbeeld spinnen maar ook andere atmosferische vervuiling te voorkomen. Ten slotte wanneer er geen vervuiling kan ontstaan behoeft deze ook niet gereinigd te worden. Dit product is toen geïntroduceerd onder de naam AntiSpin Pro. Destijds is er voor gekozen om de bestaande merknaam van Ar-La Services te gebruiken om zo de herkenbaarheid van het product te gebruiken. Echter bleek dat de instanties de naamstelling en de marketinguitingen zoals etiketten e.d. associeerde met een biocidale claim. Hierop hebben wij besloten het product van de markt te halen en het product opnieuw te introduceren in samenspraak met de instanties. Het product Cleanweb voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een reinigingsmiddel en blijft zo buiten de biocidewetgeving.

De start van de verkoop van het geheel nieuwe product genaamd Cleanweb wat de ondergrond schoonhoud van tijdelijke, atmosferische seizoensgebonden vervuiling zoals bijvoorbeeld zand maar ook vervuiling van insecten zal starten medio begin 2017.

Inspectie Leefomgeving en Transport gaat vanaf 2017 in samenwerking met andere handhavende instanties streng controleren op het gebruik van illegale producten. Dus in de praktijk, steekproeven doen als de bedrijven hun spuitwerkzaamheden uitvoeren. Het is bij het ILT bekend dat er veel bedrijven nog gewoon met illegaal gif werken.

Ar-La Services is dus al ruim 15 jaar bezig om in Nederland een legaal en werkend product op de markt te brengen en de illegale gifspuiters van de mark te weren om een veilige situatie te creëren.

Dat is onze missie!

Arjan Landzaat

Eigenaar Ar-La Cleaning Products B.V.


De verkoop gaat via Ar-La Cleaning Products B.V.     (LET OP: dus niet via Ar-La Services VOF, kvk nr en bankrekening zijn veranderd.) 

Ar-La Cleaning Products B.V.

kvk 67293859

IBAN NL91 RABO 0158005112 tnv Ar-La Cleaning Products B.V.

BTW nummer: 856916791 B01