In het kader van integriteit, openheid en transparantie hebben wij ervoor gekozen om de proces stukken openbaar op onze website te zetten.
Dit met als doel  openheid te geven over de procesgang tot nu toe, over ons nieuwe schoonmaak product Antispin Pro / Antiweb Pro.  Dit doordat wij op last van een dwangsom ons nieuwe product Antispin Pro / Antiweb Pro   moesten terughalen uit de markt.

Ook het product Insectclean met daarop de naam en logo van Antispin uit ons oude assortiment wat we al 10 jaar verkochten moesten wij terughalen.

Dit kwam zeer onverwacht voor veel verkooppunten en inhoudelijk kunnen wij verder niet veel toelichten, omdat de zaak nog voor de rechter moet komen.

Wilt u de stukken inhoudelijk met ons of de producent bespreken, neem dan contact met ons op.

De eerste aanschrijving van het ILT voornemen tot opleggen van dwangsom, gevolgd door het verweer van Ar-La Services.

De tweede aanschrijving van het ILT waarin de last onder dwangsom word opgelegd, gevolgd door het verweer van de advocaat van Ar-La Services

Dit is het verzoek van de advocaat van Ar-La Services aan het ILT om de dwangsom er af te laten totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, gevolgd door het antwoord van het ILT.

Het deskundige rapport van Thewa Innovations, een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in biocide wetgeving. Deze hebben wij ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen.

Een antwoord van de service desk van het CTGB (college voor toelating en gewasbeschermingsmiddelen biociden), over de vraag zijn de 2 stoffen waar de discussie onder andere om gaat, de 2 werkzame stoffen ja of nee

Dit is de beslisboom gehanteerd door de wetgever of een product een reiningsmiddel of een biocide is.

Dit is de brief van de producent CCPI die ook zijn visie geeft over het product dat wij uit de handel moesten halen.