Groothandel in reinigingsproducten
Ma-Vrij: 08:00 - 17:00

Ar-La Services is  in 2005 begonnen in de persoon van Arjan Landzaat, met de verkoop/distributie van Antispin, dit was toen afkomstig van OGB Volendam in de persoon van Dick Hansen. OGB Volendam had de verkooprechten van Insectguard. Ar-La Services verkocht het product Insectguard onder private label als “Antispin” De fabrikant was Van Vossen uit Weert.  Insectguard was het eerste product op de Nederlandse markt om spinnen te weren. Er werden al snel strenge regels aan het product verbonden door het toenmalige ministerie van Vrom, tegenwoordig Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het CTGB (college toelating gewasbescherming en biocide) . Het kwam terecht in het gedifferentieerd handhavingsbeleid biocide, dit was een tussen periode van 3 jaar waarin het product Insectguard een soort gedoog status kreeg van het CTGB (college toelating gewasbescherming en biocide), totdat het een toelatingsnummer/status kreeg. Dat handhavingsbeleid duurde tot begin 2015, daarna moest het product een toelatingsnummer hebben.

Ar-La services en haar medewerkers hebben in de periode dat het product in deze gedoog periode viel, meegewerkt aan de proeven in opdracht van de fabriek Van Vossen om het toelatingsnummer te verkrijgen. Door inbreng van onze praktijkervaringen werd er een beter product getracht te maken. De verkooprechten had OGB Volendam (Dick Hansen) in 2012  verkocht aan Idetrading uit Dordrecht. Ar-La Services had inmiddels een groot netwerk van verkooppunten van het product Antispin gecreëerd. Dus Ar-La services kocht het product Antispin vanaf 2012 in bij Idetrading. De aanvraag van het toelatingsnummer moest klaar zijn voor begin 2015, want toen liep het gedifferentieerd handhavingsbeleid biocide af. Echter de fabrikant Van Vossen heeft toen de aanvraag voor het toelatingsnummer ingetrokken. Wat het product toen een biocide zonder toelatingsnummer maakte, dus illegaal en strafbaar om te verkopen.

Insectguard werd een biocide zonder toelatingsnummer.

Echter dit nieuws is door Idetrading niet vermeld aan Ar-La services als distributeur. Dat samen met het feit  dat de werking van het product steeds minder werd, doordat van Vossen en Idetrading steeds de samenstelling van het product (insectclean) veranderde, heeft Ar-La Services doen besluiten om de samenwerking met Idetrading in de persoon van John Laros en Van Vossen te stoppen.

Wij kwamen in contact met CCPI (Cleaning Care Products) uit Krimpen aan de Lek. Samen met deze fabrikant hebben wij een geheel nieuw product ontwikkeld om het gat te dichten wat ontstond in het assortiment. Echter wij wilden geen product met de status biocide. Wij hebben gezocht naar een mogelijkheid om een schoonmaak, reinigingsproduct te maken dat een dezelfde resultaat bracht als Antispin maar niet viel onder de regelgeving als biocide. Hierin hebben wij contact gezocht met de handhavende instantie ILT (inspectie leefomgeving en transport), dit heeft geresulteerd dat wij de eerste versie (Antispin Pro) in het najaar 2016 van de markt moesten halen omdat het nog niet voldeed aan de eisen.

Wij hebben het product, de marketing, omschrijving aangepast en komen in 2017 met een geheel nieuw product wat de ondergrond schoonhoud van tijdelijke, atmosferische seizoensgebonden vervuiling zoals, groene aanslag, zand en ook vervuiling van insecten en bijvoorbeeld spinnenwebben. De naam van dit product zullen wij in april 2017 kenbaar maken. Het op de markt brengen van dit product is dan in overleg met alle instanties die de regels en wetten handhaven op dit gebied. De verkoop gaat dan via Ar-La Cleaning Products B.V.

Ar-La Services is dus al ruim 10 jaar bezig om in Nederland een legaal en werkend product op de markt te brengen.  Dat is onze missie!

 

 

Arjan Landzaat

Eigenaar

Ar-La Cleaning Products B.V.